Hem

Välkommen till Gula Skolan

Gula Skolan, som under 1997-1998 förvärvats och restaurerats i Oxie Kulturhusförenings regi, uppfördes under vintern, våren och sommaren 1930, för att till höstterminen det året kunna ta emot sina första skolbarn. Den byggdes på platsen för en gammal bondgård, som år 1909 hade blivit Oxies kommungård, ”fattiggård”, med närhet till sina föregångare, den gamla vita småskolan med halmtak och den tegelröda storskolan från 1890-talets första år. Kulturhuset Gula Skolan bär vidare kyrkbyns centrala ställning för skolning och kultur i den gamla socknen. 


Söker du ytterliggare information kring Gula Skolan så finns det utgivet en bok om 32 sidor som beskriver historien kring skolan. Denna bok finns att köpa hos oss, skriv till vår info-mejl under kontakter nedan så ordnar vi.


Kulturhuset Gula Skolan i Oxie Kyrkby är öppen för en mångsidig kulturell verksamhet i den bygd, som idag utgör stadsdelen Oxie i storstaden Malmö. På Oxie Kulturhusförening finner du verksamheter av olika slag.